>ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก นางสาวกนกพร ไชยคำจันทร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก นางสาวกนกพร ไชยคำจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำทักทาย

              

       สวัสดีค่ะ

        ชื่อนางสาวกนกพร  ไชยคำจันทร์ ชื่อเล่น เปรียว อายุ 19 ปี  รหัสนักศึกษา 554144108
        นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ 2 หมู่ 2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
        มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงค่ะ   บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อ
        การเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
        ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย  ถ้าหากมีข้อบกพร่องใดๆ
        ก็ต้องขออภัยนะค่ะและแสดงความคิดเห็นได้เลยนะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น